facebook.com/torakaikempo
Namn :
Lösen :
framsida
”Förlåt alltid dina fiender, inget irriterar dem så mycket.”

Kempo är ett självförsvarsystem anpassat för att kunna försvara sig effektivt redan efter en kort tids träning

Svalöfs Kempo är en skola där alla tränar tillsammans och utmanar varandra att lära mer.
Familjer, vänner och kollegor tränar samtidigt oavsett ålder och förutsättningar.

”Sista utvägen är att använda sin fysiska kunskap då inte den mentala styrkan lyckats!”

De som tränar Kempo blir mer säkra människor, får mer insikt och inser hur mycket man klarar av och mår bättre både fysiskt och psykiskt i sin vardag.

Vi anpassar våra träningar och tekniker efter varje elevs förutsättningar, det är detta som gör Kempon så utvecklande.

Kempon´s instruktörer är skolade under välmeriterade mästare och erkända internationellt.