facebook.com/torakaikempo
Namn :
Lösen :

Årsmöte

Årsmöte är där man godkänner föregående års räkenskaper samt att man granskar det som stryelsen arbetat med det gågna året.
Samtidigt som man väljer styrelse för det året som skall komma och vilken riktning styrelsen skall sikta på.

Tora Kai Kempos årsmöte är den 28/2 kl 12.00 Hos Renshi Henrik.
Vill ni delta så anmäl er senast 25 på träningen så kaffe och kaka finns till alla.
Vill ni ha något att säga till om så måste årsavgiften vara betald och registrerad på TKK´s konto.

Väl mött i Dojon