facebook.com/torakaikempo
Namn :
Lösen :

Börja Träna

TIDER

Kempo
Tisdag 18.30-19.30
Torsdag 18.30-19.30

Kali Sikaran
Tisdag 19.30-20.30
Torsdag 19.30-20.30

Priser

Medlemsavgift100kr/år
Kempo Barn/Ungdom495kr/termin
Kempo Vuxna 15+895kr/termin
Kali Sikaran Vuxna 16+895kr/termin
Kempo och Kali Sikaran Vuxna 16+    1495kr/termin

8-14 år

Här tränas de yngre i att koordinera sig, leka fram kampkonsten och utmana sinnena som ligger under utveckling. Stärka kroppen, göra den smidigare och våga träffa andra ungdomar med liknande intresse.

15+

Här tränas Kempo för att verka som ett effektivt självförsvar. Här läggs vikt vid tre saker på varje träning, Kampkonst, självförsvar och fysisk träning. Här kan ALLA träna oavsett förkunskaper, mål eller förutsättningar. Kempo är en anpassningsbar kampkonst som tränas utefter utövarens behov och mål.

Student

För studenter som är intresserade av kampsport så är Kempo ett bra alternativ oavsett om man har ett år eller en livstid på sig att träna det. Redan efter bara ett par veckors träning skall man kunna utföra ett enkelt försvar mot ett angrepp.Det är också bevisat att man studerar bättre när man är fysiskt tränad.

Familj

Kempon har alltid riktat sig till familjerna, detta är för att det är en aktivitet man kan göra tillsammans men ändå var för sig, därför tränar vi ofta i samma grupp, unga och vuxna. Detta är ett uppskattat inslag för både barn och föräldrar som vill träna och samtidigt göra något med sina barn.